“Follow effective action with quiet reflection. From the quiet reflection, will come even more effective action.” – Peter Drucker

Dus…. reflectie is belangrijk

Peter Drucker benadrukte al het belang van reflectie. Ook een recent (engelstalig) HBR artikel gaat in op zelfreflectie, en waarom het zo belangrijk is om daar tijd voor te nemen.

0 Comments